OPÓŹNIACZ

Opóźnia utwardzanie betonu.

Dodatek opóźniający, który pozwala  regulować czas wiązania zgodnie z zastosowaniem.

 

pozwala na:

uzyskanie w punktach wysokonakładowych, uzyskanie jednolitej warstwy betonu.

Homogenizację w czasie upałów. Opóźnienie schnięcia betonu.

Ułatwia wylewanie betonowych pali, napełniania fundamentów  i pompowania, szczególnie

w czasie upałów, gdy wypełnienia mogą spowodować przedwczesne utwardzenie betonu.

Transport betonu na długich dystansach.

 

WŁAŚCIWOŚCI

- zmniejsza pęknięcia,

- hamuje przedwczesne odparowanie wody,

- zwiększona  długoterminowa wytrzymałość mechaniczna.

 

ZASTOSOWANIE

Zwalniacz dodaje się do betonu, wraz z wodą.

 

ZUŻYCIE

Około od 0,3 do 2,5% w zależności od żądanego rezultatu opóźnienia i warunków atmosferycznych.

Wartości są przybliżone i zalecane jest indywidualne sprawdzenie.

Unikać przedawkowania, które może doprowadzić do nadmiernego opóźnienia utwardzenia.

 

OPAKOWANIE

Butelki 1, 5, 25 litrowe.

 

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 5 ° C, w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Unikać ekstremalnych temperatur. W tych warunkach produkt może być przechowywany przez 12 miesięcy.

Produkt należy zamrażać, odmrażać w temperaturze 30  ° C.

 

BEZPIECEŃSTWO I HIGIENA 

Przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa przy pracy z chemikaliami (nosić okulary ochronne i rękawice).

Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania.

Transport – produkt nie jest uważany za niebezpieczny.

Puste opakowanie i resztki powinno się utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

UWAGI

Nie stosować  zmniejszonych i obniżonych dawek bez konsultacji z działem technicznym.

Zalecane jest sprawdzenie kompatybilności dodatków przed ich użyciem.

Zalecamy przetestowanie produktu przed jego użyciem.

 

DANE TECHNICZNE

Wygląd:                                         Przezroczysty różowy płyn.

Gęstość, 20°C:                            1,24 + - 0,03 g/cm3

Ph:                                                  10,5 + - 1

Lepkość Brookfield, 202°C :   <30 cps

Zawartość chlorków:               <0,1%.


Dokumentacja PDF

Niniejsze informacje są oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz naszym doświadczeniu. Ze względu na różne warunki stosowania, które mogą być podane, są zalecane badania wstępne w celu ustalenia dawki i zużycia dla każdego zastosowania.