SELLADOR – USZCZELNIACZ MICROCRET

WŁAŚCIWOŚCI:

SELLADOR tworzy matową powłokę skomponowaną z krzemianów i innych dodatków uszczelniających powierzchnie z mikrocementu. Kompleksowo wspomaga hydrofobowość
I ułatwia oddychanie powierzchni nośnej

POWIERZCHNIA:
Podłoże musi być utwardzone, wolne od kurzu, tłuszczu itp. zanieczyszczeń.. Stosowane pędzlem lub wałkiem. Nałożyć cienką, równą warstwę produktu, unikając punkt skupienia. Nie stosować w temperaturze poniżej 5 ° C.

ZUŻYCIE:
1 litr SELLADOR może być stosowany do około 10 do 14m2, Zalecane są 2 warstwy. 
Są to wartości teoretyczne i powinny być określone dla każdego konkretnego zastosowania w danym miejscu.

OPAKOWANIA:
Opakowania 1, 5, 10, 25 kg

DANE TECHNICZNE:

- Emulsja uszczelniająca
- Wykończenie: niewidoczne
- Kolor: bezbarwny
- Gęstość: 1,05 + - 0,05 kg / dm 3
- Temperatura pracy: > 5 ° C 
- Czas schnięcia: ok. 1 godziny.
- Czas do całkowitego uszczelniania: 7 dni.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Stosować bezpośrednio przy użyciu wałka, pędzla lub pistoleta pod ciśnieniem.
Stosować na czystej powierzchni, która jest sucha i bez kurzu. Produkt dostarczany jest gotowy do użycia. Jego rozcieńczanie nie jest zalecane.

MAGAZYNOWANIE 
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 5 ° C, w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać ekstremalnych temperatur. W tych warunkach produkt przechowywany przez 12 miesięcy.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA

Przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa przy pracy z chemikaliami (nosić okulary ochronne i rękawice). Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania. 
transport – produkt nie jest uważany za niebezpieczny.


Dokumentacja PDF

Niniejsze informacje są oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz naszym doświadczeniu. Ze względu na różne warunki stosowania, które mogą być podane, są zalecane badania wstępne w celu ustalenia dawki i zużycia dla każdego zastosowania.