FINO MICROCEMENT

Dwuskładnikowy komponent wykończeniowy

ZASTOSOWANIE:
Dwuskładnikowy komponent wykończeniowy stosowany po nałożeniu BAZY MICROCRET dla zapewnienia jednolitej powłoki i jej wzmocnienia. 
WŁAŚCIWOŚCI 
Wodoodporne. Odporna na ścieranie. 
POWIERZCHNIA:
Podłoże musi być utwardzone, wolne od kurzu, farby, oleju itp. zanieczyszczeń.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Wymieszać FINO MICROCRET z mieszaniną żywicy w proporcjach wskazanych i wymieszać zawartość zbiornika, aż do uzyskania odpowiedniej gęstości.
FINO MICROCRET po nałożeniu należy pozostawić na 3-4 godziny do wyschnięcia. Czas schnięcia zależy od temperatury, wentylacji i wilgotności.
Jeśli wykończenie drugą warstwą nie jest satysfakcjonujące można nałożyć trzecią warstwę. My polecamy szlifowanie warstw papierem ściernym o grubości 100. Zastosowanie jest ręczne z bardzo cienką, płaską pacą stosując małe, okrągłe ruchy. Jeżeli uszkodzenia lub niedoskonałości występują w ostatniej warstwie, zalecane jest po wyschnięciu wyszlifowanie oraz nałożenie odpowiedniej warstwy.

ZALECENIA 
Nie stosować w czasie deszczu lub w temperaturze poniżej 5 ° C lub powyżej 35 ° C.


DANE TECHNICZNE:
- Postać: biały proszek 
- Zasady: EN 197-1:2000
- Klinkier 80% do 94%
- Dodatki wapienne: LL 6 % do 20%
- Wapień: 21 do 35%
- trwałość mieszaniny: 45 min
- Zasada rozszerzenia: + - 10 mm
- Wytrzymałość na ściskanie: 2 dni: 30 MPa
28 dni: 52,5 MPa

ZUŻYCIE:

Wydajność przybliżona ± 1 kg/m2

APLIKACJE CZYSZCZENIA
Po wyschnięciu czyścić wodą

OPAKOWANIA:

Opakowania 10 kg lub 20 kg

 

MAGAZYNOWANIE:

12 miesięcy w suchym miejscu w temperaturze pomiędzy 15 i 25 ° C. i chronić przed wilgocią, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA

Przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa przy pracy z chemikaliami (nosić okulary ochronne i rękawice). Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania. 
transport – produkt nie jest uważany za niebezpieczny.


Dokumentacja PDF

Niniejsze informacje są oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz naszym doświadczeniu. Ze względu na różne warunki stosowania, które mogą być podane, są zalecane badania wstępne w celu ustalenia dawki i zużycia dla każdego zastosowania.