SKŁADNIK B – ŻYWICA AKRYLOWA

SKŁADNIK B –ŻYWICA AKRYLOWA to syntetyczny podstawowy płyn akrylowy w różnej gamie kolorów, który jest używany do mieszania zarówno Bazy Microcret i Fino Microcret. Jest opracowany w celu zapewnienia w mikrocemencie wyższego poziomu przyczepności, wytrzymałości mechanicznej i nieprzepuszczalności.
Właściwości. 
Poprawia następujące właściwości microcementu: 
Zwiększa wytrzymałość mechaniczną. 
Zwiększa przyczepność. 
Zwiększa odporność na pękanie. 
Zwiększa odporność na działanie wody, CO2 ...

ZUŻYCIE
W przybliżeniu na 1 kg mikrocementu około pół litra SKŁADNIKA B
Są to wartości teoretyczne i powinny być określone dla każdego konkretnego zastosowania.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:
Wymieszać SKŁADNIK B –ŻYWICY AKRYLOWEJ z mikrocementem w proporcjach wskazanych
i wymieszać zawartość zbiornika aż uzyska odpowiednią gęstość.
Produkt dostarczany jest gotowy do użycia. Jego rozcieńczanie nie jest zalecane.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI 
Wszystkie narzędzia impregnować i czyścić wodą.

OPAKOWANIE
Pakowane po 1, 5, 10, 25 litrów.
Wybór koloru wg tabeli.


MAGAZYNOWANIE 
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 5 ° C, w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać ekstremalnych temperatur. W tych warunkach produkt może być przechowywany przez 12 miesięcy. 
DANE TECHNICZNE 
- Typ: kopolimer akrylowy
- Wygląd : ciecz
- Kolor: biały 
- Gęstość: 1,02 kg / dm 3 ± 2%.
- Zawartość ciał stałych: 25% ± 2%.
- Wolny od chlorków.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA

Przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa przy pracy z chemikaliami (nosić okulary ochronne i rękawice). Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania. 
transport – produkt nie jest uważany za niebezpieczny.


Dokumentacja PDF

Niniejsze informacje są oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz naszym doświadczeniu. Ze względu na różne warunki stosowania, które mogą być podane, są zalecane badania wstępne w celu ustalenia dawki i zużycia dla każdego zastosowania.