MICROCRET BAZA

Komponent do napraw i wyrównywania na stosowanej powierzchni
ZASTOSOWANIE:
Powierzchnie z betonu, tynku itp. 
Elewacje. 
Aplikacja na antyczne podłogi - Kamionka. 
Zapewnia wysoką przyczepność i wysoką wytrzymałość na ścinanie i ściskanie,

WŁAŚCIWOŚCI:
Wysoka przyczepność.
Wysoka urabialność i wysoka tiksotropia. 
Zero poślizgu. 
Nadaje się do zanurzenia w wodzie. 
Zawiera włókna szklane, wzmocnienie odporności na zginanie, likwiduje powstawanie szczelin i pęknięć.

POWIERZCHNIA:
Podłoże musi być utwardzone, wolne od kurzu, farby, oleju itp. zanieczyszczeń.
Gdy podłoże jest narażone na działanie promieni słonecznych należy je uprzednio nawilżyć. .

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:
1. Zmieszać bazę MIKROCEMENT z mieszaniną żywicy według proporcji wskazanych. Mieszać do uzyskania odpowiedniej gęstości. 
2. MICROCRET BAZA po nałożeniu należy pozostawić na 3-4 godziny do wyschnięcia. Czas schnięcia zależy od temperatury, wentylacji i wilgotności w pomieszczeniu. Może być konieczne zastosowanie trzech warstw MICROCRET BAZA w zależności od stanu podłoża. Jeśli umieścisz w siatce z włókna szklanego, nałożona warstwa musi dokładnie przylegać do podłoża. Zastosowanie ręczne, nakłada się w cienkich warstwach za pomocą metalowej płaskiej kielni.

ZALECENIA:
Nie stosować w czasie deszczu lub w temperaturze poniżej 5 ° C lub powyżej 35 ° C.

DANE TECHNICZNE
- postać: biały proszek
- Gęstość masy materiału: 1,5 ± 0,2 g/cm3
- Gęstość wymieszanego produktu: 1,7 ± 0,2 g/cm3
- Okres schnięcia: około 2 godz. (Zgodnie z warunkami środowiska)
- Przyczepność początkowa: (trakcja)> 0,5 N/mm2
- Przyczepność po wodzie lub działaniu wilgoci: > 0,5 N/mm2
- Przyczepność po starzeniu spowodowane warunkami atmosferycznymi: > 0,5 N/mm2
- Przyczepność po cyklach zamarzania: > 0,5 N/mm2
- Klasyfikacja: EN 12004:2001 C1TE

WYDAJNOŚĆ:
Przybliżone zużycie: około ± 1 kg/m2


APLIKACJE CZYSZCZENIA
Czyścić wodą przed suszeniem.

OPAKOWANIA:
W opakowaniach 10 i 25kg.

MAGAZYNOWANIE
Przechowywane przez okres 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu od 15 do 25 C.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA 
Przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa przy pracy z chemikaliami (nosić okulary ochronne i rękawice). Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania. 
transport – produkt nie jest uważany za niebezpieczny.


Dokumentacja PDF

Niniejsze informacje są oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz naszym doświadczeniu. Ze względu na różne warunki stosowania, które mogą być podane, są zalecane badania wstępne w celu ustalenia dawki i zużycia dla każdego zastosowania.